Từ khóa :AM THUC 5 CHAU LUC

Du lịch qua các châu lục trong Lễ hội Ẩm thực 5 Châu

Du lịch qua các châu lục trong Lễ hội Ẩm thực 5 Châu

“Lễ hội Ẩm thực 5 Châu” - một sự kiện thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực 5 châu lục với sự mới lạ về hình thức, hấp dẫn về hương vị và độc đáo trong thể hiện của đầu bếp chuyên nghiệp.

Tin văn hóa & đời sống

13/09/2017