Từ khóa :ALL CAUGHT UP

Instagram giới thiệu tính năng mới "All Caught Up"

Instagram giới thiệu tính năng mới "All Caught Up"

Nhờ tính năng mới này, người sử dụng sẽ không còn phải lướt màn hình điện thoại xem newsfeed trong "vô thức" nữa rồi!

Công nghệ

03/07/2018