Từ khóa :ADRIAN ANH TUANX LE HANG

Vì sao Adrian Anh Tuấn vắng mặt ở Vietnam International Fashion Week 2016?

Vì sao Adrian Anh Tuấn vắng mặt ở Vietnam International Fashion Week 2016?

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn không tham dự Vietnam International Fashion Week 2016 để có thời gian chuẩn bị cho những dự định cá nhân của mình.

Nhân vật

29/04/2016