Từ khóa :AB INBEV VIET NAM

Bia Budweiser kỷ niệm một năm với diện mạo mới

Bia Budweiser kỷ niệm một năm với diện mạo mới

Một diện mạo hoàn toàn mới của bia Budweiser đã được ra mắt vào ngày 18/5 vừa qua nhân dịp kỷ niệm một năm công ty ABInBev Việt Nam khánh thành nhà máy bia tại Việt Nam. Các sản phẩm Budweiser với diện mạo mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường kể từ ngày 1/6/2016.

Tin văn hóa & đời sống

18/05/2016