10 cách sử dụng ngôn ngữ tích cực hơn

12/04/2019

Ngôn ngữ có sức mạnh và năng lượng riêng. Nó có thể tác động lên cách chúng ta nghĩ, cảm nhận và đưa ra ý tưởng. Bằng việc sử dụng ngôn ngữ tích cực hơn, bạn có thể cải thiện cuộc sống của chính mình.

  1. Bắt đầu nhận thức việc sử dụng các câu từ tích cực hơn tiêu cực
  2. Hãy dùng từ ngữ nói những lời tử tế với những người xung quanh
  3. Kiềm chế buôn chuyện về người khác và tránh xa những đám đông tám chuyện người khác.
  4. Tránh những người tiêu cực khiến bạn mệt mỏi sau khi nói chuyện với họ
  5. Dù là nghĩ hay nói chuyện với ai, hãy thận trọng những gì bạn nói và cách bạn nói.
  6. Sử dụng lời khẳng định để tăng tự tin
  7. Ngừng dùng những từ tục tĩu
  8. Hãy khuyến khích hoặc khen ngợi người khác.
  9. Đừng bị tác động bởi những nhận xét tiêu cực từ người khác, bạn có thể chọn những gì bạn cho phép đọng lại trong tâm trí bạn.
  10. Sử dụng kiểu câu chủ động "Tôi làm...", "Tôi có thể"...để nhớ rằng bạn là người chịu trách nhiệm lớn nhất về cuộc đời mình.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận