Làm đẹp từ nấm men rừng Jeju

29/09/2019

Tkhu rng sâu ca đo Jeju đến làn da bn, mt nngmi ca Laneige đã ra đi đphc hi sc sng cho làn da bng cách cng chàng rào bo vda vi tác dng tái to tNm Men Rng mang đến làn da m mưt chsau mt đêm sdng

Chuyên gia mi vlĩnh vc chăm sóc làn da trong gic ngca Laneige

Thành công vi rt nhiu mt nngtrưc đó, dưng như Laneige là mt “đi th” đáng gm khi ghi du n trong thtrưng mphm vi nhiu mt ncho mt, cho môi huyn thoi. Da trên các nghiên cu không ngng vmt nngtrong sut 20 năm, Laneige li tiếp tc cho ra mt thêm mt loi mt nđnh cao có tên Cica Sleeping Mask mang đến vđp tnhiên n cha năng lưng tbên trong. Vi các thành phn đc đáo, mt nngmàu xanh lá mi nhnày sgiúp làn da trnên tươi mi, rng rhơn sau mi khi thc dy, tránh các tình trng kích ng da tcác tác đng bên ngoài.

Công thc nm men rng đc

Cica Sleeping Mask chc chn skhông làm bn tht vng bi nhng thành phn đc đáo đưc chiết xut tNm Men Rng tnhiên, gii pháp cho mi ni lo vlàn da bnhy cm, căng khô và hư tn, làn da yếu do mt đi độ ẩm và du khi thi tiết thay đi. Đây là mt cu trúc đc đáo đã đưc AmorePacific nghiên cu và tìm thy trong lúc đang lên men nhng dây leo khe mnh đưc thu hoch tkhu rng Gotjawal, thuc đo Jeju. *Gotjawal là mt khu rng nguyên sinh vi nhiu loi cây và dây leo vùng đá núi la đưc phát trin như là kết quca các hot đng núi la. Đây là nơi duy nht trên thế gii nơi mà thm thc vt nhit đi phía Bc và phía Nam cùng tn ti.

Chăm sóc vào thi gian vàng khi ngđcó đưc làn da khe mnh

Vi kết cu du mát, mt nnggiúp chăm sóc làn da bnhy cm, căng khô và hư tn vi snuôi dưng chuyên sâu trong thi gian vàng khi ngvào ban đêm, khi làn da yếu đi do mt độ ẩm và du. Làn da sbt căng khô và trnên m mưt hơn vào ngày hôm sau

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận