L’OFFICIEL Việt Nam số 63

XUẤT BẢN NGÀY 17/09/2020

CREATIVE: ALEX

PHOTO: HẬU LÊ

STYLIST: NHẬT THIỆN

MAKE UP: TRIST PHẠM

MODEL: TRÀ MY

ASSISTANT: TRẦN KHOA

FASHION: GUCCI


CÁC SỐ TRƯỚC