L’OFFICIEL Việt Nam số 61

XUẤT BẢN NGÀY 19/07/2020

CREATIVE DIRECTOR ALEX FOX

PHOTOGRAPHER TRÍ NGHĨA

MAKE UP AND HAIR BUMMIE

PRODUCER HẰNG VƯƠNG

STYLIST NHẬT THIỆN

LOCATION JW MARRIOTT PHÚ QUỐC

STARRING BÍCH PHƯƠNG WEARING FULL LOOK

GUCCI PRE-FALL 2020 COLLECTION


CÁC SỐ TRƯỚC