L’OFFICIEL Việt Nam số 60

XUẤT BẢN NGÀY 19/06/2020

CREATIVE DIRECTOR ALEX FOX

PHOTOGRAPHER HẬU LÊ

MAKE UP AND HAIR TRIST PHẠM

PRODUCER HẰNG VƯƠNG

STYLIST NHẬT THIỆN

ASSISTANT BÌNH DƯƠNG

MODEL QUỲNH ANH WEARING FULL LOOK CHANEL

MÉTIERS D’ART 2019/20 PARIS - 31 CAMBON COLLECTION


CÁC SỐ TRƯỚC