L’OFFICIEL Việt Nam số 58

XUẤT BẢN NGÀY 27/04/2020

CREATIVE DIRECTOR ALEX FOX

PHOTOGRAPHER TRÍ NGHĨA

MODEL TRINH THU HUONG

MAKEUP XI QUAN LE

STYLIST NHẬT THIỆN

ASSISTANT TRƯỜNG SƠN, ĐỨC HUY

PROPS LÝ BÌNH SƠN

COSTUME CHANEL

 

 


CÁC SỐ TRƯỚC