L’OFFICIEL Việt Nam số 56

XUẤT BẢN NGÀY 14/02/2020

COVER

CREATIVE DIRECTOR ALEX FOX

PHOTOGRAPHER TRÍ NGHĨA

MAKEUP SOLL

STYLIST NHẬT THIỆN

STYLIST ASSISTANT TRƯỜNG SƠN

PROPS LÝ BÌNH SƠN

COSTUME ONITSUKA TIGER SUMMER SPRING 2020

 


CÁC SỐ TRƯỚC