L’OFFICIEL Việt Nam số 50

XUẤT BẢN NGÀY 20/08/2019

Châu Bùi đeo dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai JUSTE UN CLOU bằng vàng của CARTIER; nhẫn ECROU DE CARTIER bằng vàng của CARTIER. Kelbin Lei đeo vòng tay, nhẫn, hoa tai JUSTE UN CLOU bằng vàng của CARTIER và vòng tay, nhẫn ECROU DE CARTIER bằng vàng của CARTIER.

 

COVER

Creative Director alex fox

Photographer Trí Nghĩa

PhotographY Assistant Lâm Khánh Niên

Model Châu Bùi - Kelbin lei

Make-Up Đinh Trần

Hairstyle Đinh San

Stylist Nhật Thiện

Stylist Assistant Gia Kỳ, Usaghi Nguyễn

props Lý Bình Sơn

Studio Revon stuDIo

 

 

 

 

 

 

 


CÁC SỐ TRƯỚC