L’OFFICIEL Việt Nam số 42

XUẤT BẢN NGÀY 12/12/2018

TRANG BÌA

CREATIVE DIRECTOR: ALEX FOX

PHOTOGRAPHER : TRÍ NGHĨA

MAKEUP & HAIR: MINH LỘC

STYLIST: NHẬT THIỆN

FASHION: DIOR


CÁC SỐ TRƯỚC