L’OFFICIEL Việt Nam số 29

L’OFFICIEL Việt Nam số 29

XUẤT BẢN NGÀY 07/11/2017

Giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị cổ điển và sự cách tân luôn tồn tại một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng sắc lẹm như sợi cước. Ta có thể bám víu vào sợi dây ấy để làm sống dậy những giá trị đẹp đẽ của thời quá vãng, cũng nhờ sợi dây ấy để định hình tinh thần thời đại.

ẤN PHẨM L'OFFICIEL