L’OFFICIEL Việt Nam số 25

L’OFFICIEL Việt Nam số 25

XUẤT BẢN NGÀY 10/07/2017

Albert Einstein có một câu nói rất thú vị thế này: “Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?” Nếu được lựa chọn, chắc chắn cả thiên hạ này cũng muốn được “điên” như Einstein.

ẤN PHẨM L'OFFICIEL