L’OFFICIEL Việt Nam số 36

L’OFFICIEL Việt Nam số 36

XUẤT BẢN NGÀY 06/06/2018

Trong thế giới nghệ thuật hư thực này, sáng tạo là một động tác không thể xác định nổi biên độ và cường độ. Chính vì thế mà từ một “chỉnh thể nguyên bản”, chúng ta có hàng vạn “dị bản” được nảy mầm. Cuộc đấu giữa hai phe nguyên thể và biến thể chẳng bao giờ có hồi kết.

ẤN PHẨM L'OFFICIEL