L’OFFICIEL Việt Nam số 31

L’OFFICIEL Việt Nam số 31

XUẤT BẢN NGÀY 16/01/2018

Với chuyên đề “An Empire”, bạn cũng sẽ hiểu hơn về một “danh gia vọng tộc” ngay tại Việt Nam với ADN được tạo nên bởi niềm đam mê thời trang và các thế hệ trẻ đang thụ hưởng một lớp gien tinh tuyền. Nếu nói thời trang là một dòng tộc, thì rõ ràng mỗi ngày dòng tộc này đều đang làm đầy gia phả của mình bằng rất nhiều nhánh, nhiều chi khét tiếng.

ẤN PHẨM L'OFFICIEL