L'OFFICIEL de La Beauté 2017
L’OFFICIEL Việt Nam số 23

L’OFFICIEL Việt Nam số 23

XUẤT BẢN NGÀY 08/05/2017

Cuối cùng thì tôi muốn nói rằng, đánh thức sức sống trẻ trong mỗi người chính là tham vọng của L’officiel trong ấn phẩm Tháng Năm này, bất biết bạn vẫn ở độ tuổi teen hay đã đang già lão.

ẤN PHẨM L'OFFICIEL